Koleksione në format elektronik

Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë mundëson në mjediset e saj shfletimin e koleksioneve të rralla (dorëshkrime, antikuarë, harta), si dhe revistave e librave të botuara deri në 1944, (në respektim të Copyright-it), të përpunuara në format elektronik.

 

Listat e koleksioneve në format elektronik:

 

Revista të digjituara

 

Libra të digjituar

 

Dorëshkrime të digjituara

 

Antikuarë të digjituar

 

Harta të digjituara

 

 

Mënyra e shërbimit

Të interesuarit ftohen t’u drejtohen punonjësve të BKSH-së në pikën e Informacionit e Shërbimit Referues, pikat e shërbimit në sallat e leximit ose të plotësojnë formularin e mëposhtëm :


Titulli:
Autori:
Nr. i vendit:
Data e kërkesës:
Emri, Mbiemri i lexuesit:
 

Materiali i kërkuar nga koleksionet në format elektronik i vihet në dispozicion lexuesit 24 orë mbas parashtrimit të kërkesës së tij. Ai do të asistohet nga punonjës të specializuar për t’u përshtatur sa më mirë me këtë risi dhe do të shërbehet në “Këndet e leximit digjital” të ngritura tashmë në Sallën Shkencore dhe në Sallën e Periodikut.