Katalogët manualë


Skedarë alfabetikë sipas autorit dhe titullit për :

 • librat
 • titujt e periodikut
 • dorëshkrimet
 • librat e rrallë
 • disertacionet

Skedarë sistematikë (sipas Klasifikimit Dhjetor Universal) për:

 • librat
 • titujt e periodikut
 • dorëshkrimet
 • librat e rrallë
 • disertacionet

Skedarë alfabetikë dhe sistematikë janë të organizuar veç për botimet në gjuhën shqipe dhe veç për ato në gjuhë të huaja.

 

Skedarë kronologjikë për:

 • librat shqip
 • titujt e periodikut shqip

Skedari topografik për të gjitha koleksionet e Bibliotekës Kombëtare