Koleksionet

BKSh numëron në fondet e veta rreth 1.207.958 materiale bibliotekare,- deri më 05 janar 2017,- (libra, periodikë, harta, atlase, mikrofilma e materiale të tjera).

Fondi i arkivit të botimeve shqip, i antikuarit, i dorëshkrimeve, hartave, si dhe fondi i albano-balkanologjisë përbëjnë pasuri me vlera të mëdha për thesarin e kulturës kombëtare shqiptare e, si të tilla, të kulturës europiane.