Kontakte

Detyra Emri Telefon E-Mail
Drejtor
Piro Misha
----------
piro.misha@bksh.al
Sekretaria
Sekretaria
----------
sekretaria@bksh.al
Zëvendësdrejtore /
Sektori i Marrëdhënieve dhe i Shkëmbim-Huazimit me Jashtë
Etleva Domi
+355 422 57 670
etleva.domi@bksh.al
Sektori i Studimeve dhe i Kualifikimit
Ederina Demo
+355 422 47 482
Ederina.Demo@bksh.al
Sektori i Agjencisë Kombëtare të Numrave Ndërkombëtarë të Standardizuar (ISBN)
Majlinda Toçi
+355 422 69 954
isbn@bksh.al
Sektori i Shërbimit dhe i Informacionit
Lindita Zhulali
----------
Lindita.Zhulali@bksh.al
Nëpunës Informacioni
----------
+355 422 69 955
----------