Kontakte

Detyra Emri Telefon Fax E-Mail
Drejtore
Persida Asllani
+355 422 23 843
----------
Persida.Asllani@bksh.al
Sekretaria
Sekretaria
+355 422 23 843
+355 422 23 843
sekretaria@bksh.al
Zëvendësdrejtore /
Sektori i Marrëdhënieve dhe i Shkëmbim-Huazimit me Jashtë
Etleva Domi
+355 422 57 670
+355 422 57 670
etlevadomi@gmail.com
Sektori i Informatikës dhe i Teknologjive të Reja
Enilda Kola
----------
----------
Enilda.Kola@bksh.al
Sektori i Studimeve dhe i Kualifikimit
Ederina Demo
+355 422 47 482
----------
Ederina.Demo@bksh.al
Sektori i Agjencisë Kombëtare të Numrave Ndërkombëtarë të Standardizuar (ISBN, ISSN, ISMN)
Majlinda Bami
+355 422 69 954
----------
isbn@bksh.al
Sektori i Shërbimit dhe i Informacionit
Reita Tato
----------
----------
Reita.Tato@bksh.al