Koleksione në format elektronik

Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë mundëson në mjediset e saj shfletimin e koleksioneve të rralla (dorëshkrime, antikuarë, harta), si dhe revistave e librave të botuara deri në 1944, (në respektim të Copyright-it), të përpunuara në format elektronik.

 

Listat e koleksioneve në format elektronik:

 

Revista të digjituara

 

Libra të digjituar

 

Dorëshkrime të digjituara

 

Antikuarë të digjituar

 

Harta të digjituara

 

Mënyra e shërbimit

 

Materiali i kërkuar nga koleksionet në format elektronik i vihet në dispozicion lexuesit 24 orë mbas parashtrimit të kërkesës së tij online në https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13577. Ai do të asistohet nga punonjës të specializuar për t’u përshtatur sa më mirë me këtë risi dhe do të shërbehet në “Këndet e leximit digjital” të ngritura tashmë në Sallën Shkencore dhe në Sallën e Periodikut.