SALLA AMERIKANE

Këndi Amerikan në Tiranë u përurua më 18 shkurt 2004 nga Drejtori i Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë z. Aurel Plasari dhe Ambasadori i SHBA në Tiranë z. James Jeffrey. Ai ndodhet në Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë dhe misioni i tij është partneriteti në promovimin e vlerave dhe mirëkuptimit të ndërsjelltë mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë. Funksionon si një shërbim bibliotekar dhe informacioni me qasje të lirë dhe të vijueshme në të gjitha burimet, që ofron një gamë të gjerë informacioni mbi SHBA, materiale reference në formë të shtypur (enciklopedi dhe fjalorë), baza të dhënash në CD-ROM, si edhe qasje të drejtpërdrejtë në burime amerikane të informacionit në linjë/online me anë të internetit.

Ky shërbim përfshin një gamë të gjerë informacionesh mbi historinë, politikën, letërsinë dhe kulturën e SHBA, si dhe i vjen në ndihmë një numri të madh njerëzish të interesuar mbi lajmet dhe zhvillimet e fundit në këtë vend, po ashtu edhe kërkuesve shkencorë mbi çështje të ndryshme politike, arsimore dhe kulturore. Ky shërbim u ofron informacion të gjithë atyre që duan të studiojnë në universitetet amerikane, jep informacion për palët e interesuara që dëshirojnë të zhvillojnë biznes me ndërmarrje dhe kompani amerikane etj. Këndi Amerikan ofron materiale mbi çështje të larmishme, si: traditat, kulturën dhe informacionin, libra ose revista që hedhin dritë mbi jetën politike, ekonomike dhe sociale në SHBA. Përdoruesit e tij kanë qasje në internet, në shërbimet wireless, eLibraryUSA, në pajisjet Kindle e-Reader etj.

Në Këndin Amerikan organizohen edhe klube diskutimi në gjuhën angleze për fëmijë të moshës 8-14 vjeç, si edhe për grupmoshat e reja, shfaqje filmash dhe dokumentarësh, debate për të kontribuar më tej në zhvillimin e vlerave të komunitetit etj.


Për t’u bërë me dije për programin e veprimtarive të Këndit Amerikan, klikoni në:

1.Orari

2.Programet


Na ndiqni edhe në Facebook:    https://www.facebook.com/actirana