Për përdoruesit

Orari i shërbimit për publikun 

 

E hënë - e premte 8:00 - 20:00
E shtunë & festa zyrtare 8:00 - 14:00
Mbyllja vjetore 2 ditë çdo fillimviti (1 & 2 janar )
   
Salla e Leximit "Paolo Petta"  
E hënë - e premte 8:00 - 16:00
   
Salla Gjermane e Leximit  
E hënë - e premte 8:00 - 16:00
   
Salla Franceze e Leximit  
E hënë - e premte 8:00 - 16:00
   
Këndi Amerikan  
E hënë - e premte 8:00 - 20:00
E shtunë, festa zyrtare 8:00 - 14:00